Figura św. Jana Nepomucena

Tyniec nad Ślęzą

Kult św. Jana Nepomucena przywędrował z Czech - poznając historię Gminy Kobierzyce i okolic zetkniemy się z jego kultem. Figury Świętego spotykamy w wielu wsiach (Kątach Wr., Jaszkotlu, Kamionnej)  i w prawie każdym wiejskim kościele. Pierwsza figura Nepomucena pochodząca z 1683 r. stoi na Moście Karola w Pradze, z którego jak głosi legenda, święty został strącony do Wełtawy za odmowę wyjawienia tajemnicy spowiedzi. Jego postać była pierwowzorem wszystkich jego późniejszych pomników. Figura św. Jana Nepomucena w Tyńcu nad Ślęzą autorstwa znanego rzeźbiarza Johanna Georga Urbansky’ego (Nr wpisu do Rejestru zabytków: B/2440) to jeden z najcenniejszych zabytków w Gminie Kobierzyce. Pomnik  jest rozbudowaną kompozycją rzeźbiarską. Figura świętego ustawiona jest na wysokim cokole otoczonym ażurowym ogrodzeniem. Wszystkie elementy wykonane są z piaskowca.  2/3 wysokości pomnika stanowi masywny postument podwyższony cokołem figury. Postument z czterech stron ujęty jest spłaszczonymi wolutami, wspierającymi profilowany, gierowany gzyms.  Na frontalnej ścianie postumentu umieszczona jest inskrypcja z chronostychem, ponad nią kartusz herbowy z krzyżem maltańskim, na którego tle znajduje się ośmiodzielna, owalna tarcza. Nad kartuszem, na cokole wykuta płaskorzeźba z przedstawieniem męczeństwa świętego. Wyżej gzyms na osi przerwany niszą zamkniętą od góry półkoliście, wykutą w całej głębokości bloku cokołu, od frontu zamkniętą metalową kratą. Święty umieszczony na obłokach w otoczeniu putti. Ubrany jest w szaty liturgiczne, stoi w kontrapoście na prawej nodze, w ramionach trzyma krzyż, ku któremu pochyla głowę. Kamienne ogrodzenie pomnika ozdobione jest dekoracją wstęgowo-cęgową, kampanulami i muszlami. Przęsła są ażurowe, łączone czworobocznymi słupkami, zdobionymi z trzech stron płaskorzeźbioną dekoracją, w stylistyce identycznej jaka występuje na przęsłach. Elementy ogrodzenia i stopni spięte są metalowymi kotwami, zatopionymi w ołowiu.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą

ul. Szkolna 8
Tyniec nad Ślęzą

Autorska Pracownia Szkła Unikatowego

Suchowice 25
Suchowice

Krzyże pokutne

Przecławice

Trasy w pobliżu