Kościół pw. Świętych Szymona i Tadeusza w Nowej Wsi Kąckiej

Nowa Wieś Kącka
Pierwsze wzmianki o kościele pw. świętych Szymona i Tadeusza pochodzą z 1318 r. Dzisiejsza świątynia zbudowana została w 1858 r., w miejscu dawniejszej, w stylu neoromańskim. Ozdobą kościoła jest kwadratowa wieża zakończona czterema wieżyczkami oraz iglicą. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na barokowy ołtarz główny oraz inne, reprezentujące ten styl elementy wyposażenia, jak ambona, krzyż procesyjny czy rzeźba św. Jana Nepomucena. W kościele odnajdziemy również zabytki gotyckie, jak sakramentarium czy figurę przedstawiającą św. Jadwigę z ok.1510 r.

Miejsca w pobliżu

Krzyż pokutny

Nowa Wieś Kącka

Kościół pw. św. Mikołaja w Pełcznicy

Pełcznica

Krzyż pokutny

Pełcznica

Trasy w pobliżu