Eurovelo

Kategoria: Rowerowe Dystans: 30.7 km Czas trwania: 3:30 h Poziom trudności: łatwy

Fragment międzynarodowego szlaku rowerowego Eurovelo R-9 na terenie LGD Lider A4 może być także trasą niedługiej, przyjemnej wycieczki rowerowej. Szlak prowadzi przede wszystkich drogami asfaltowymi, ale o niewielkim ruchu samochodowym. Pośród łagodnych krajobrazów Równiny Wrocławskiej przy szlaku odnaleźć można mało znane, lecz ciekawe zabytki – rezydencje dworskie z założeniami folwarcznymi, stare kościoły lub zabytkowe zespoły zabudowy wiejskiej. Wyruszyć można z przedmieść Wrocławia, mijając podmiejskie osiedla domów jednorodzinnych. Wkrótce szlak poprowadzi przez rolnicze, spokojne okolice, ku malowniczej dolinie Bystrzycy. Tam krajobraz urozmaicają bujną zielenią nadrzeczne lasy łęgowe. Po drugiej stronie doliny Bystrzycy szlak wiedzie do Kątów Wrocławskich. Choć trasa omija starą część miasteczka, warto zajrzeć na rynek i zobaczyć kilka interesujących zabytków. Następnie szlak biegnie bocznymi drogami przez pobliskie wsie. Wycieczkę można zakończyć na przystanku kolejowym Mietków.

Pobierz aplikację