Kościół pw. św. Mikołaja w Pełcznicy

Pełcznica
Gotycki kościół pw. św. Mikołaja wzniesiono w XV w. i rozbudowano w roku 1750 w stylu barokowym. Świątynia murowana, jednonawowa, z wieżą krytą dachem mansardowym. Od strony wieży do kościoła prowadzi kamienny portal. Nad nim znajduje się barokowa figurka Madonny z Dzieciątkiem. W ściany świątyni wmurowane są kamienne płyty nagrobne z XIX w. Wnętrze zdobi głównie barokowe i rokokowe wyposażenie. Z początków kościoła zachowała się jedynie XV-wieczna figura Mater Dolorosa. Polichromowany ołtarz główny pochodzi z 1690 r. Umieszczone są w nim m.in. rzeźby apostołów Piotra i Pawła, kartusz herbowy opata Wincenta Schutiza i obraz przedstawiający św. Mikołaja.

Miejsca w pobliżu

Krzyż pokutny

Pełcznica

Dworzec kolejowy

1 Maja 83
Kąty Wrocławskie

Krzyż pokutny

Nowa Wieś Kącka

Trasy w pobliżu