Dawny zamek i browar

Kąty Wrocławskie , ul. Zwycięstwa 23
Gród warowny strzegący przeprawy rzecznej przez Bystrzycę istniał tu już w 1293 r., jeszcze przed uzyskaniem przez Kąty praw miejskich. W czasie pożaru miasta w 1624 r. zamek spłonął doszczętnie i już go nie odbudowano. Ponad dwa wieki później w tym miejscu postawiono budynek browaru, który z czasem rozbudowano o park i letnią restaurację. Właścicielem browaru był Eduard Rupperlt, który sprzedał całość Adolfowi Preussowi. Rodzina Preussów dobudowała pokoje gościnne, letni ogród oraz kręgielnię. Jednak, ze względu na zadłużenie, majątek przejęła w 1938 r. Miejska Kasa Oszczędnościowa. Zaraz po wojnie funkcjonował tu punkt zborny Niemców wysiedlanych z tych okolic. Obecnie swoją siedzibę ma tutaj Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Do naszych czasów ze średniowiecznego grodu pozostał jedynie owalny zarys murów za dawnym browarem.

Miejsca w pobliżu

Rynek, układ urbanistyczny

Rynek
Kąty Wrocławskie

Ratusz

Rynek 1
Kąty Wrocławskie

Regionalna Izba Pamięci

Rynek 2
Kąty Wrocławskie

Trasy w pobliżu