Dawny cmentarz dla ubogich

Kąty Wrocławskie , ul. 1 Maja
W miejscu tym funkcjonował cmentarz dla ubogich, tzw. Armen Kirchhof. Położony był za murami miasta, od strony Bramy Świdnickiej. Chowano tu ludzi biednych, którzy nie mogli być, ze względu na status społeczny, pochowani na dziedzińcu przykościelnym. W kronikach wspomina się o nim jako o miejscu nieogrodzonym i zaniedbanym od czasów wojny siedmioletniej (1756-1763). Cmentarz zamknięto ostatecznie w 1843 r. Obecnie o dawnym przeznaczeniu tego miejsca przypomina krzyż z podpisem „Armenkirchhof”.

Miejsca w pobliżu

Willa pałacowa

1 Maja 37
Kąty Wrocławskie

Wieża ciśnień

ul. ks. Jerzego Popiełuszki
Kąty Wrocławskie

Budynek Domu Dziecka

1 Maja 43
Kąty Wrocławskie

Trasy w pobliżu