Pałac z XVII w.

Konary
Pałac zbudowano pod koniec XVII w. Obecny, klasycystyczny kształt nadano mu w 1921 r., gdy obiekt odbudowano po pożarze, który strawił go doszczętnie rok wcześniej. Od 1945 r. mieściła się w nim siedziba PGR. Dziś, prywatny właściciel wyremontował go i zamienił na hotel. We wnętrzu znajduje się m.in. kaplica mszalna pw. Macierzyństwa NMP. Obiekt otaczają zabudowania folwarczne, m.in. XVIII-wieczny spichlerz z tablicą herbową Seydlitzów z 1763 r. Pałac stoi w otoczeniu zabytkowego parku stworzonego w XIX w. Jego ozdobą są rosnące tu od 150 lat platany.

Miejsca w pobliżu

Pałac Konary

Konary 15
Konary

Pałac z XVIII w.

Stanica

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Cierpicach

Cierpice

Trasy w pobliżu