Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Biedrzychowie

Biedrzychów
Gotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela po raz pierwszy wzmiankowany był w 1335 r. Obecna świątynia pochodzi z XVI w., jeszcze w tym samym okresie była przebudowana i później remontowana w wieku XVIII, XIX i w 2. poł. wieku XX. Wieża została dobudowana w 1593 r. Świątynia orientowana, jednonawowa, z trójbocznym prezbiterium krytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W środku odnajdziemy barokową ambonę z XVII w oraz późnorenesansowy ołtarz z początku XVIII w.

Miejsca w pobliżu

Klasycystyczny pałac w Krzepicach

Krzepice

Kościół pw. Narodzenia NMP w Kuropatniku

Kuropatnik

Krzyż w Chociwelu

Chociwel

Trasy w pobliżu