Kościół pw. św. Floriana w Starym Wiązowie

Stary Wiązów
Kościół filialny pw. św. Floriana już w 1227 r. wzmiankowany był jako kaplica. Obecny budynek postawiony został w XV w. w stylu gotyckim. W 1712 r. dokonano przebudowy w stylu barokowym i powiększono o wieżę od strony zachodniej. W czasie działań wojennych uległ on częściowemu zniszczeniu, ale odbudowano go w latach 1946-1947 i restaurowano w latach 1962-1964. Świątynia jest jednonawowa, orientowana, murowana. Prezbiterium rozlokowane na planie kwadratu, oskarpowane, wieża zwieńczona cebulastym hełmem. Dach jest stromy, z sygnaturką, pokryty dachówką. Wewnątrz na uwagę zasługują trzy barokowe ołtarze z początku XVIII w., gotyckie okucia drzwi do zakrystii oraz gotyckie sakramentarium. Obok kościoła stoi figura św. Jana Nepomucena ufundowana w 1811 r. przez wójta Josepha Hansela.

Miejsca w pobliżu

Kościół w Wiązowie

Wiązów

Izba Pamięci

Wiązów

Rynek w Wiązowie

Wiązów

Trasy w pobliżu