Wyrobisko bazaltu

Kowalskie
Każdego roku w kopalni "Janowiczki" wydobywa się 200 000 ton bazaltowego kruszywa, używanego głównie do produkcji betonu i mas bitumicznych. Skała bazaltowa występująca w rejonie Wzgórz Strzelińskich to efekt wylewów law bazaltowych z głębokich szczelin, które pojawiły się tu przed milionami lat w wyniku ruchów górotwórczych (wypiętrzania się Sudetów).

Miejsca w pobliżu

Dąb szypułkowy

Prusy

Buk pospolity

Prusy

Dąb szypułkowy

Prusy

Trasy w pobliżu