Kamieniołom wapieni

Przeworno
Tutejsze niezwykłe wapienie wydobywano już w XIV w. Piękny i łatwy w obróbce materiał chętnie używany był do wyrobu kominków, schodów czy płyt nagrobnych. Najbardziej znanym dziełem wykutym w "marmurze" z Przeworna jest ołtarz wrocławskiej katedry. Na terenie kopalni odkryto jaskinię, w której znaleziono szczątki zwierząt i owadów sprzed 20 mln lat.

Miejsca w pobliżu

Kopalnia kwarcytu

Góra Kryształowa

Kamieniołom Jegłowa

Jegłowa

Platan klonolistny – grupa 3 drzew

Konary

Trasy w pobliżu