Rynek w Wiązowie

Wiązów
Rynek w Wiązowie (pl. Wolności) to pamiątka po lokacji miasta w roku 1250 (choć pierwsze wzmianki pochodzą z 1155 r.). Wzorem innych założeń urbanistycznych tego okresu wytyczono wówczas główny plac z siatką ulic odchodzących z jego narożników. Najstarszym obiektem na rynku jest wieża ratuszowa. Wybudowano ją w latach 1574-1585, w czasach, gdy odbudowano dawny ratusz po pożarze. Jest to budowla barokowa, zwieńczona hełmem z latarnią. Pierwszy ratusz w Wiązowie stał już w 1285 r. Obecny ratusz to efekt przebudowy w latach 70. XIX w. budynku z 1646 r. Rynek otaczają zabytkowe kamienice. Warto zapuścić się również w boczne uliczki. Miasteczko w całości wpisane jest do rejestru zabytków.

Miejsca w pobliżu

Izba Pamięci

Wiązów

Kościół w Wiązowie

Wiązów

Kościół pw. św. Floriana w Starym Wiązowie

Stary Wiązów

Trasy w pobliżu