Krzyż pokutny

Nowa Wieś Kącka
Krzyż pokutny pochodzący z XIV-XV w., granitowy, o wymiarach 66x78x25 cm.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. Świętych Szymona i Tadeusza w Nowej Wsi Kąckiej

Nowa Wieś Kącka

Krzyż pokutny

Kąty Wrocławskie

Krzyż pokutny

Pełcznica

Trasy w pobliżu