Kościół pw. św. Kazimierza w Wilczkowicach

Wilczkowice
Kościół po raz pierwszy wzmiankowany był w 1296 r. Wieża została dobudowana w XV w., natomiast w wiekach XVII, XVIII i XIX w. całość była restaurowana. Po II wojnie światowej świątynię odbudowano ze zniszczeń. Jest to budowla murowana z lokalnego kamienia, orientowana, jednonawowa, z prostokątnym prezbiterium, które przykrywa sklepienie krzyżowo-żebrowe. Wśród wyposażenia kościoła warto wymienić barokowy ołtarz oraz ambonę z 2. poł. XVII w.

Miejsca w pobliżu

Krzyż pokutny Wilczkowice

Wilczkowice

Kapliczka przydrożna między Nasławicami a Wilczkowicami, gm.Sobótka

Nasławice

Krzyż pokutny

Damianowice

Trasy w pobliżu