Kościół filialny pw. św. Marcina w Goli Świdnickiej

Gola Świdnicka
Kościół pw. św. Marcina zbudowano ok. 1500 r. Jest to świątynia gotycka, murowana, jednonawowa, z wieżą od zachodu, dobudowaną na przełomie XIX i XX w., i prezbiterium nakrytym sklepieniem gwiaździstym. We wnętrzu na uwagę zasługuje XIX-wieczna ambona, dwa klasycystyczne ołtarze oraz neogotycki ołtarz główny z końca XIX w., a także renesansowy obraz z początku XVII w. przedstawiający św. Marcina.

Miejsca w pobliżu

Krzyż pokutny Gola Świdnicka

Gola Świdnicka

Cmentarz ewangelicki z dzwonnicą Chwałów

Chwałów

Krzyż pokutny Szczepanów

Szczepanów
Szczepanów

Trasy w pobliżu