Kościół filialny pw. św. Anny w Domanicach

Domanice
Filialny kościół pw. św. Anny w Domanicach pochodzi z 2. poł. XV w., jednak jego obecny kształt to wynik przebudowy dokonanej w XVII w. Prawdopodobnie powstał w miejscu wcześniejszej świątyni, wzmiankowanej w 1348 r. Jest to kościół orientowany, jednonawowy, łączy w sobie elementy gotyku z barokiem. Wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z 1 poł. XVII w. Na wieży kościelnej bije dzwon odlany w 1653 r.

Miejsca w pobliżu

Kaplica cmentarna Domanice

Domanice

Pałac w Domanicach wraz parkiem pałacowym z I poł. XVIII w.

Domanice

Krzyż pokutny Gola Świdnicka

Gola Świdnicka

Trasy w pobliżu