Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”

Sadowice
Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy, utworzony w 1998 r., leży na terenie gmin Wrocław, Kąty Wrocławskie, Mietków i Sobótka. Jego centralną część stanowi koryto rzeki Bystrzycy. W obrębie parku znajduje się też sztuczny zbiornik retencyjny Jezioro Mietkowskie. Rozległe łąki i turzycowiska zasiedlają rzadkie gatunki ptaków i motyli, wiele gatunków chronionych roślin oraz sporo gatunków ryb.

Miejsca w pobliżu

Park miejski

ul. Zwycięstwa
Kąty Wrocławskie

Dąb szypułkowy – 4 szt.

Gniechowice

Dąb szypułkowy – 1 szt.

Smolec

Trasy w pobliżu