Kościół pw. św. Katarzyny w Przecławicach

Przecławice
Kościół pw. św. Katarzyny był wzmiankowany już w 1353 r. Obecna późnogotycka budowla powstała na początku XVI w. W XVII w. dokonano przebudowy – wokół cmentarza i kościoła postawiono mur obronny, wnętrze zbarokizowano. Świątynia murowana, orientowana, jednonawowa. Od zachodu znajduje się wieża, prezbiterium jest kwadratowe, nakryte krzyżowym sklepieniem. Wewnątrz zachowany gotycki ołtarz szafkowy z ok. 1500 r. z postaciami Anny Samotrzeciej, św. Barbary i św. Katarzyny, a także kielich z 1604 r., barokowe drewniane ołtarze, chrzcielnica i ambona pochodzące z XVII w., na wieży dzwon z 1726 r.

Miejsca w pobliżu

Kuna – obręcz do unieruchamiania skazańców

Przecławice

Krzyże pokutne

Przecławice

Krzyże pokutne

Jaksonów

Trasy w pobliżu