Pałac w Domanicach wraz parkiem pałacowym z I poł. XVIII w.

Domanice
Pierwotny zamek w Domanicach powstał prawdopodobnie już w XIII w. jako siedziba rycerska, strzegąca brodu na rzece Bystrzycy. Obecny wygląd został nadany w 1600 r. – ze średniowiecznego założenia powstała wówczas reprezentacyjna budowla. W kolejnych wiekach był wielokrotnie przebudowywany, w niezmienionej formie przetrwał do 1945 r. Po wojnie został rozszabrowany, a następnie przeznaczony na pomieszczenia PGR. Jest to budynek dwuskrzydłowy o rzucie zbliżonym do litery L, z okazałą wieżą zakończoną hełmem i małym wewnętrznym dziedzińcem. Zachował wiele elementów dawnego wystroju wnętrz: do dziś przetrwały stropy, ściany zdobione sztukaterią, kominki i piece z XIX w. Pałac otoczony jest suchą fosą, prowadzi do niego kamienny most. Przy pałacu stoją okazałe budynki gospodarcze z murowana kuźnią, stajnią ze spichlerzem, dawną wozownią oraz pawilonem z XVIII w. Wzdłuż rzeki rozciąga się otoczony murem przyzamkowy park założony w XVIII w. Obecnie obiekt stanowi własność prywatną.

Miejsca w pobliżu

Kaplica cmentarna Domanice

Domanice

Kościół filialny pw. św. Anny w Domanicach

Domanice

Krzyż pokutny Gola Świdnicka

Gola Świdnicka

Trasy w pobliżu