Produkty lokalne

Kuna – obręcz do unieruchamiania skazańców

Żórawina

Znajdujące się przy wejściu do kościoła żelazne obręcze hańby, zwane kunami, wkładane na szyję lub rękę skazanego i zamykane na kłódkę. Kuny stanowiły urządzenie pomocnicze, służące do...

Krzyż pokutny

Bogunów 18, Bogunów

Granitowy krzyż pokutny datowany na XIV-XVI w. znajdujący się w centrum wsi. Co roku jest malowany przez mieszkańców na biało. Stanowi on pozostałość średniowiecznego prawa, według którego zabójcy...

Krzyże pokutne

ul. Kościuszki , Węgry

Trzy granitowe krzyże wmurowane w lico muru cmentarnego przy kościele pw. św. Jadwigi, pochodzące z XIV-XVI w. Stanowią przykład krzyży pokutnych, pozostałości prawa średniowiecznego, według którego...

Kościół pw. Narodzenia NMP w Turowie

Turów

Kościół filialny pw. Narodzenia NMP wzmiankowany był już w 2. poł. XIII w., obecna gotycka budowla pochodzi z ok. 1500 r. Została ona przebudowana na początku XVII w., restaurowana w wieku XIX i XX....

Kościół pw. Świętej Trójcy w Żórawinie

Żórawina

Świątynia pw. Świętej Trójcy w Żórawinie to jedyny na Dolnym Śląsku gotycko-manierystyczny kościół o cechach obronnych. Wybudowany w XIV w. na planie prostokąta, murowany, częściowo z...

„Agrar Magnice – Szparaga”

ul. św. Józefa 15, Magnice
+48 71 3119969

Szparagi z Magnic, które urosły do rangi produktu lokalnego. W sezonie nabyć je można w firmie lub na jarmarkach i targach prezentujących kuchnię regionalną, takich, jak choćby wrocławskie święto...

Siłownia zewnętrzna

Galowice

Siłownia na wolnym powietrzu. Do dyspozycji m.in. steper, drążek i rowerek.

Kościół pw. św. Jadwigi w Węgrach

Węgry

Kościół parafialny pw. św. Jadwigi wzniesiony został prawdopodobnie w 1. poł. XIV w. Budowla jednonawowa, murowana, z granitu z dodatkiem cegły, pierwotnie z dwoma kruchtami. Znacznie przebudowana na...

Kościół pw. św. Katarzyny w Przecławicach

Przecławice

Kościół pw. św. Katarzyny był wzmiankowany już w 1353 r. Obecna późnogotycka budowla powstała na początku XVI w. W XVII w. dokonano przebudowy – wokół cmentarza i kościoła postawiono mur obronny,...

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaksonowie

Jaksonów

Pierwsze wzmianki o kościele w Jaksonowie pochodzą z 1299 r. Obecna świątynia została zbudowana w 1. poł. XV w., przebudowana w latach 1600-1603, a w XVIII w. powiększona o kaplicę od strony...