Produkty lokalne

Świetlica Wiejska w miejscowości Szczepanów

Szczepanów, Szczepanów

Świetlica wiejska w miejscowości Szczepanów. Sołtys: Urszula Tymińska

Świetlica Wiejska w miejscowości Strzelce

Strzelce 70, Strzelce

Świetlica wiejska w miejscowości Strzelce. Sołtys: Waldemar Krzyśków

Świetlica Wiejska w miejscowości Sady

Sady 1, Sady

Świetlica Wiejska w miejscowości Sady. Sołtys: Zbigniew Dżugaj

Świetlica Wiejska w miejscowości Mysłaków

Mysłaków 22, Mysłaków

Świetlica Wiejska w miejscowości Mysłaków kiedyś budynek Szkoły Podstawowej. W 2011 roku dzięki pozyskanej dotacji przez Gminę Marcinowice w ramach PROW na lata 2007-2013 kompleksowo...

Świetlica Wiejska w miejscowości Marcinowice

ul. Świdnicka 8, Marcinowice

Świetlica Wiejska w miejscowości Marcinowice. Sołtys: Monika Jarzyna

Świetlica Wiejska w miejscowości Klecin

Klecin 9, Klecin

Świetlica Wiejska w miejscowości Klecin. Sołtys: Elżbieta Łukomska

Świetlica Wiejska w miejscowości Kątki

Kątki 8a, Kątki

Świetlica Wiejska w miejscowości Kątki. Sołtys: Marek Dybul

Świetlica Wiejska w miejscowości Gruszów

Gruszów 13, Gruszów

Świetlica Wiejska w miejscowości Gruszów. Sołtys: Katarzyna Taratuta

Świetlica Wiejska w miejscowości Gola Świdnicka

Gola Świdnicka 43, Gola Świdnicka

Świetlica Wiejska w miejscowości Gola Świdnicka. Sołtys: Ewa Młocek

Świetlica Wiejska w miejscowości Chwałków

Chwałków, Chwałków

Świetlica wiejska w miejscowości Chwałków. Wybudowana w 2012 roku dzięki pozyskanej dotacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013. Sołtys: Małgorzata Sala