Produkty lokalne

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Zachowicach

Zachowice

Gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany został w 1514 r., w miejscu wcześniejszej świątyni, wzmiankowanej już w 1217 r. Nie wiadomo jednak kiedy wybudowano pierwszy kościół. Niezwykle grube...

Regionalna Izba Pamięci

Rynek 2, Kąty Wrocławskie
+48 605066481

Regionalna Izba Pamięci, stworzona staraniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej, mieści się na piętrze budynku dawnego kościoła ewangelickiego. Zgromadzono tu ciekawe dokumenty, zdjęcia,...

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sośnicy

Sośnica

Romański kościół wybudowany pod koniec XIII w. Z tego okresu przetrwało prezbiterium i nawa przebudowana w 1487 r. w stylu gotyckim. Na początku XVI w. dobudowano wieżę, w kolejnych latach świątynię...

Kościół pw. św. Brata Alberta w Sadowicach

Sadowice

Niewielka, współczesna, bezstylowa świątynia.

Kościół pw. Trójcy Świętej w Małkowicach

ul. Szkolna 5, Małkowice

Parafia w Małkowicach po raz pierwszy wspominana była w 1287 r. Budowę gotyckiej świątyni rozpoczęto w 2. poł. XIV w. i ukończono w 1. poł. XV w. W 1680 r. została przebudowana, nie zatraciła...

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Bogdaszowicach

Bogdaszowice

Gotycki kościół filialny pochodzący z XIV w., rozbudowany w XVI w. W okresie reformacji pełnił funkcję świątyni ewangelickiej, a po roku 1654 został przywrócony katolikom. Świątynia jednonawowa,...

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Skałce

Skałka

Kościół pw. św. Marii Magdaleny pochodzi z 1488 r. Powstał w miejscu wcześniejszej świątyni wzmiankowanej w 1426 r. W 1611 r. został rozbudowany. W 1746 r. do gotyckiego korpusu dobudowana została...

Kościół pw. Narodzenia NMP w Smolcu

ul. Kościelna 4, Smolec

Kościół wzniesiono jako świątynię luterańską w latach 1907-1908, według projektu wrocławskiego architekta Ericha Graua. Wnętrze ozdobił on praktycznymi emporami. Obiekt postawiono w miejscu...

Kościół pw. św. Jadwigi w Sadkowie

ul. Kościelna, Sadków

Pierwsze wzmianki o kościele św. Jadwigi pochodzą z 1316 r. Dzisiejsza budowla pochodzi najprawdopodobniej z 1. poł. XVII w. Jest to świątynia jednonawowa, orientowana, z trójbocznie zakończonym...

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich

ul. Kościelna 2, Kąty Wrocławskie

Pierwsze wzmianki na temat kościoła w Kątach pochodzą z 1301 r., jednak nie wiadomo kiedy dokładnie stanęła tu pierwsza świątynia. Obecna późnogotycka bryła powstała ok. 1500 r. Do dziś zachowała...