Produkty lokalne

Świetlica Wiejska w miejscowości Biała

Biała 46b, Biała

Świetlica Wiejska w miejscowości Biała. W roku 2010 wyremontowana dzięki pozyskanej dotacji w ramach działania"Odnowa i rozwój wsi " PROW  na lata 2007-2013. Sołtys: Mieczysław...

Filia biblioteczna w Szczepanowie

Szczepanów 9a, Szczepanów
74 850-77-20

Filia biblioteczna w Szczepanowie Dyrektor Maria Wasilewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Marcinowicach z/s w Wirach

Wiry 10a, Wiry
74 850-55-01

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Marcinowicach z/s w Wirach  Dyrektor Maria Wasilewska

Plac zabaw w Zebrzydowie

Zebrzydów, Zebrzydów

Plac zabawa w miejscowości Zebrzydów znajdujący się przy boisku sportowym

Krzyż pokutny Śmiałowice

Śmiałowice, Śmiałowice

Krzyż pokutny znajdujący się przy bramie kościelnej. W sąsiedztwie słup z piaskowca na kole młyńskim stojący przy bramie kościoła. Pozostałości po kapliczce z 1764 r....

Krzyż pokutny Szczepanów

Szczepanów, Szczepanów

Krzyż łaciński znajdujący się naprzeciw siedziby Gminnej Biblioteki, który przed wojną był wmurowany w ścianę zabudowań gospodarczych.

Krzyż pokutny Mysłaków

Mysłaków, Mysłaków

W murze cmentarnym przy kościele w miejscowości Mysłaków znajdują się trzy wmurowane krzyże.

Krzyż pokutny Gruszów

Gruszów, Gruszów

Krzyż pokutny między miejscowością Gruszów a Stefanowicami, o którym legenda mówi, że w tym miejscu zabito Żyda pilnującego skarbów zakopanych przez wojsko carskie w czasie wojny 30...

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim

ul. Sportowa 4, Borzygniew

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza prowadzi z terenu Ośrodka Sportów Wodnych i rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kierunku zapory Zbiornika Mietkowskiego i przez jej...

Ścieżka edukacyjna na zrekultywowanym wysypisku w Stróży

Stróża, Stróża

Dnia 18 czerwca 2015 r. zakończono budowę ścieżki edukacyjnej, będącej przedmiotem działań DIS Sp. z o.o. w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”. Dla...